Valpannonser för medlemmar i DÄK.
Avelshundar som inte uppfyller kraven för att användas i aveln och valpannonser efter föräldrar som enligt SÄKs rekommendationer ej skall användas i aveln, skall ej få annonseras ut till försäljning i Älghunden. Annonser enligt ovan skall ej heller få förekomma på SÄKs lokal- och rasklubbarnas hemsidor.
Nytt från 1 januari 2010 gäller att båda avelsdjuren födda efter 2009-01-01 skall vara AD – (ED)- röntgad u.a. (0) före parning.
Dessutom ska hanarna efter sina fem första kullar och färdig utvärdering vara ögonlysta varje år.

Annonser ligger kvar ca 3 månader.
Mejla dina annonser till Marcus Ollas


Valpar väntas

PARNING utförd 21-24 feb 2022
Valpar väntas runt 25 April och är leveransklara runt 20 Juni. Levereras registrerade, chipmärkta och veterinärbesiktigade.
Önskevalpen: Länk önskevalpen

U. SE J(LÖ)CH KLOTROLLES ÄSSA SE22872/2017 HD=B, AD=U Ögonlyst utan anmärkning
U. SE J(LÖ)CH KLÖVKAMPENS VIGA SE26040/2014
E. SE J(LÖ)CH ÄLGTJÄRNETS CRUT SE38893/2012

”ÄSSA ÄR EN MYCKET SOCIAL FAMILJEHUND MED EN OTROLIG MEDFÖDD LYDNAD. MYCKET BRA STÅNDEGENSKAPER OCH SKALL. ETT LAGOM FÖRFÖLJANDE MED SNABB ÅTERGÅNG TILL FÖRARE. BRA KONTAKT I SKOGEN OCH EN EFFEKTIV JAKTHUND. MYCKET SNABB I SKOGEN. 100 % INKALLNING FRÅN STÅNDSKALL. EXCELLENT PÅ UTSTÄLLNING. 58 CM.”

E.  SE J(LÖ)CH FI JCH MOTTIBÄCKENS IBRAHIMOVIC SE24280/2016  HD=A AD=U Ögonlyst utan anmärkning
U.  SE J(LÖ)CH  KOLARBERGETS CALLA SE20464/2013
E.   SE J(LÖ)CH  STÅNDFAST’S ALFONS SE54342/2013

Hanhundsägare Johan Olsson, Delsbo

”IBRA ÄR EN HUND MED MYCKET STOR JAKTLUST, STORT SÖK, BRA FÖRMÅGA ATT HITTA ÄLG OCH PÅ ATT FÅ ÄLGARNA ATT STÅ. BRA PÅ ATT STÄLLA OM FLYENDE ÄLG. TÄTT OCH HÖRBART SKALL. TREVLIG HUND MED BRA TEMPERAMENT. 44 % AV 48 AVKOMMOR ÄR JAKTPROVSMERITERADE VILKET TALAR FÖR SIG SJÄLV ”

Vid frågor eller valpbokning kontakta tikägare:
Anders Westman 070-6888572, anderswestman76@gmail.com


Hundar till salu

Inga annonser


Till avelstjänst

NORD J(LÖ)CH ÄLGTJÄRNETS CRUT, SE38893/2012

NORD J(LÖ)CH Älgtjärnets Crut (SE38893/2012).

Står återigen till förfogande för meriterande tikar.
Mor: ÄLGTJÄRNETS MIRKA
Far: SÖROMBÄCKENS ESA
HD: A
AD: Fri
Öga: UA
KV: 6/10
Meriterade tidigare kullar: 31,71%
(tyvärr endast 16 av 41 hundar startade)

Hans stamtavla och meriter pratar för sig själv. Crut har jagat från första släppet, mycket jaktlust, ställer älgen i upptaget. Mycket bra fart i sök, envis men inget idiotförföljande. Champion innan 18 månader, Nordisk vid 2 års ålder. Har 11 förstapris på jaktprov. Månadens hund i Jaktjournalen (nov 2017), se länk. Aldrig visat intresse för annat vilt än älg och björn. Mycket lugn och trygg i hemmet, stabilt psyke. Kullvärde 6/10. Tidigare kullar visar mycket bra resultat, 31,71% (13 st) är lösprovsmeriterade trots att endast 16 hundar av 41 är startade på prov.

Hittaälghund: http://www.hittaalghund.se/dog.asp?Regnummer=SE38893/2012
Jaktjournalen: https://www.jaktjournalen.se/crut-en-standhund-av-rang/

Robin Helgesson, Transtrand
E-post: robin.helgesson.privat@gmail.com


SE UCH SE J(LÖ)CH, KOLBYJAGETS FARK, SE46442/2018, HD AA

u. FI JCH FI UCH SE UCH SE J(LÖ)CH, NOKOTIN LINKA, FI16726/09

e. NORD V-11 INT&NORD UCH DK V-10 NORD J(LÖ)CH FI UCH, KOLBYJAGETS MIRO, N25538/08

Fark är en kraftig och ståtlig hane med utmärkt exteriör och med en stark könsprägel. Han är en otroligt lugn, trygg och stabil familjehund som i nästa ögonblick visar upp en enorm jaktlust. Trots stora fina sökturer jagar han tydligt tillsammans med föraren.
Kullvärde 3/6
HD AA, index 112

Kolbyjagets Fark står till avelstjänst för lämpliga jakt- och utställningsmeriterade tikar.

Tony Carlborg, Smedjebacken
Tfn: 072-536 00 02
E-post: carlborg.tony@hotmail.com


Planerad parning


NORSK ÄLGHUND SVART – VALPAR VÄNTAS V.17
Önskevalpen: http://www.hittaalghund.se/stam_sim.asp?Regnr_H=NO41671/17&Regnr_T=SE37932/2016

Molly
Ailo

E: NO41671/17, NJ(B)CH NUCH Jegerlivets Ailo HD A, ED U
e: J KODIAK AV HARVEHAUGEN
u: NOJ(B)CH BÖRVELIA’S NIT

U: SE37932/2016, J Slabäckens Dark Molly HD A, ED U
u: SEJ(LE)CH SEVCH SEUCH NOUCH KULLSKOGENS B SAGA
e: SEJ(LE)CH SEUCH SEVCH NOJ(B)CH SISOTINDENS ROLEX

Parningen är godkänd av avelsrådet DÄK samt Norska avelsrådet och kategoriserad till en kategori 1 parning.
Vaplar säljes till jägarhem med jaktprovsintresse.

För mer info kontakta:
Jenny Lissjanis, 073-8165467, jenny_lissjanis@hotmail.com


PARNING BERÄKNAS SKE UNDER FEBRUARI/MARS -20
Önskevalpen: http://hittaalghund.se/stam_sim.asp?Regnr_H=SE50513/2017&Regnr_T=SE22872/2017

U. SE J(LÖ)CH KLOTROLLES ÄSSA SE22872/2017 HD=B, AD=U Ögonlyst utan anmärkning
U. SE J(LÖ)CH KLÖVKAMPENS VIGA SE26040/2014
E. SE J(LÖ)CH ÄLGTJÄRNETS CRUT SE38893/2012

”ÄSSA ÄR EN MYCKET SOCIAL FAMILJEHUND MED EN OTROLIG MEDFÖDD LYDNAD. MYCKET BRA STÅNDEGENSKAPER OCH SKALL. ETT LAGOM FÖRFÖLJANDE MED SNABB ÅTERGÅNG TILL FÖRARE. BRA KONTAKT I SKOGEN OCH EN EFFEKTIV JAKTHUND. MYCKET SNABB I SKOGEN. 100 % INKALLNING FRÅN STÅNDSKALL. EXCELLENT PÅ UTSTÄLLNING. 58 CM.”

E. SE J(LÖ)CH MOTTIBÄCKENS KÄBBE SE50513/2017 HD=A AD=U
U. SE J(LÖ)CH KOLARBERGETS DELLA SE32948/2014
E. FI JCH FI UCH ONNIVAARAN BALBOA FI22381/15

Hanhundsägare Emil och Sven-Olov Larsén 070-5509698

”KÄBBE ÄR EN HUND MED MYCKET STOR JAKTLUST, STORT SÖK, BRA FÖRMÅGA ATT HITTA ÄLG OCH PÅ ATT FÅ ÄLGARNA ATT STÅ. BRA PÅ ATT STÄLLA OM FLYENDE ÄLG. TÄTT OCH HÖRBART SKALL. TREVLIG HUND MED BRA TEMPERAMENT. VERY GOOD PÅ UTSTÄLLNING. ”

Vid frågor eller valpbokning kontakta tikägare:
Anders Westman 070-6888572, anderswestman76@gmail.com


PARNING BERÄKNAS SKE UNDER FEBRUARI -20

U. SJCH ASPTJÄRNS SALLY HD A, ED U
U. SJCH SÖROMBÄCKENS INGA
E. SJCH FJÄLLÄLGENS RASK

E. SJCH SÖRFINNSKOGENS CASH HD A, ED U
U. SJCH SÖRFINNSKOGENS BONNI
E. SDCH, NOJCH SÖROMBÄCKENS ESA
HANHUNDSÄGARE: STEFAN FRIBERG, ORSA

KONTAKTA:
TIKÄGARE: LENNART HÖÖK, LEKSAND, TFN: 072-7229080