Valpannonser för medlemmar i DÄK.
Avelshundar som inte uppfyller kraven för att användas i aveln och valpannonser efter föräldrar som enligt SÄKs rekommendationer ej skall användas i aveln, skall ej få annonseras ut till försäljning i Älghunden. Annonser enligt ovan skall ej heller få förekomma på SÄKs lokal- och rasklubbarnas hemsidor.
Nytt från 1 januari 2010 gäller att båda avelsdjuren födda efter 2009-01-01 skall vara AD – (ED)- röntgad u.a. (0) före parning.
Dessutom ska hanarna efter sina fem första kullar och färdig utvärdering vara ögonlysta varje år.

Annonser ligger kvar ca 3 månader.
Mejla dina annonser till carlborg.tony@hotmail.com


Hundar till salu

Inga annonser


Till avelstjänst

SE UCH SE J(LÖ)CH, KOLBYJAGETS FARK, SE46442/2018, HD AA

u. FI JCH FI UCH SE UCH SE J(LÖ)CH, NOKOTIN LINKA, FI16726/09

e. NORD V-11 INT&NORD UCH DK V-10 NORD J(LÖ)CH FI UCH, KOLBYJAGETS MIRO, N25538/08

Fark är en kraftig och ståtlig hane med utmärkt exteriör och med en stark könsprägel. Han är en otroligt lugn, trygg och stabil familjehund som i nästa ögonblick visar upp en enorm jaktlust. Trots stora fina sökturer jagar han tydligt tillsammans med föraren.
Kullvärde 3/6
HD AA, index 112

Kolbyjagets Fark står till avelstjänst för lämpliga jakt- och utställningsmeriterade tikar.

Tony Carlborg, Smedjebacken
Tfn: 072-536 00 02
E-post: carlborg.tony@hotmail.com


SE J(LÖ)CH MOTTIBÄCKENS KÄBBE SE50513/2017

u.  SE J(LÖ)CH  KOLARBERGETS DELLA SE32948/2014

e.  FI JCH FI UCH  ONNIVAARAN BALBOA FI22381/15

KÄBBE ÄR EN HUND MED MYCKET STOR JAKTLUST, STORT SÖK,BRA FÖRMÅGA ATT HITTA ÄLG. BRA PÅ ATT FÅ ÄLGARNA ATT STÅ,BRA PÅ ATT STÄLLA OM FLYENDE ÄLG. TÄTT OCH HÖRBART SKALL. TREVLIG HUND MED BRA TEMPERAMENT. VG PÅ UTSTÄLLNING. HD=A AD=U. STÅR TILL AVELSTJÄNST FÖR LÄMPLIGA TIKAR.

EMIL LARSÉN 073-0982146
ERIC LARSÉN 073-0982149


Planerad parning

PARNING BERÄKNAS SKE UNDER FEBRUARI/MARS -20
Önskevalpen: http://hittaalghund.se/stam_sim.asp?Regnr_H=SE50513/2017&Regnr_T=SE22872/2017

U. SE J(LÖ)CH KLOTROLLES ÄSSA SE22872/2017 HD=B, AD=U Ögonlyst utan anmärkning
U. SE J(LÖ)CH KLÖVKAMPENS VIGA SE26040/2014
E. SE J(LÖ)CH ÄLGTJÄRNETS CRUT SE38893/2012

”ÄSSA ÄR EN MYCKET SOCIAL FAMILJEHUND MED EN OTROLIG MEDFÖDD LYDNAD. MYCKET BRA STÅNDEGENSKAPER OCH SKALL. ETT LAGOM FÖRFÖLJANDE MED SNABB ÅTERGÅNG TILL FÖRARE. BRA KONTAKT I SKOGEN OCH EN EFFEKTIV JAKTHUND. MYCKET SNABB I SKOGEN. 100 % INKALLNING FRÅN STÅNDSKALL. EXCELLENT PÅ UTSTÄLLNING. 58 CM.”

E. SE J(LÖ)CH MOTTIBÄCKENS KÄBBE SE50513/2017 HD=A AD=U
U. SE J(LÖ)CH KOLARBERGETS DELLA SE32948/2014
E. FI JCH FI UCH ONNIVAARAN BALBOA FI22381/15

Hanhundsägare Emil och Sven-Olov Larsén 070-5509698

”KÄBBE ÄR EN HUND MED MYCKET STOR JAKTLUST, STORT SÖK, BRA FÖRMÅGA ATT HITTA ÄLG OCH PÅ ATT FÅ ÄLGARNA ATT STÅ. BRA PÅ ATT STÄLLA OM FLYENDE ÄLG. TÄTT OCH HÖRBART SKALL. TREVLIG HUND MED BRA TEMPERAMENT. VERY GOOD PÅ UTSTÄLLNING. ”

Vid frågor eller valpbokning kontakta tikägare:
Anders Westman 070-6888572, anderswestman76@gmail.com


PARNING BERÄKNAS SKE UNDER FEBRUARI -20

U. SJCH ASPTJÄRNS SALLY HD A, ED U
U. SJCH SÖROMBÄCKENS INGA
E. SJCH FJÄLLÄLGENS RASK

E. SJCH SÖRFINNSKOGENS CASH HD A, ED U
U. SJCH SÖRFINNSKOGENS BONNI
E. SDCH, NOJCH SÖROMBÄCKENS ESA
HANHUNDSÄGARE: STEFAN FRIBERG, ORSA

KONTAKTA:
TIKÄGARE: LENNART HÖÖK, LEKSAND, TFN: 072-7229080