Exteriörbedömning 12 juni 2021.

DÄK bjuder in till exteriörbedömning den 12 juni för medlemmar i älghundklubben. Bedömningen kommer vara belägen i Rättvik. Kostnaden per hund är 600:-. 
Exteriörbedömningen är främst för hundar som planeras att användas i avel men saknar utställningsmeriter, för hundar som behöver en utställningsmerit för att erhålla sitt jaktprovschampionat och unghundar över 9 månader som planeras att starta på jaktprov till hösten. 
För att vi ska kunna begränsa antalet personer på plats enligt FHM rekommendationer kommer alla hundar tilldelade olika tider under dagen. Anmäls för många hundar förbehåller vi oss rätten att prioritera vilka hundar som kommer att bedömas.  

Senaste anmälningsdag är 1 juni. 
Vid intresse maila annika.dalarna@alghundklubben.com med:
Hundens namn och registreringsnummer. 
Ägarens namn, mail och telefonnummer. 

För övriga frågor:
Lena Bergström 073 829 51 34
Annika Hellsing 073 032 75 37

Preliminär lista – Deltagande hundar KM 2021

MOTTIBÄCKENS ORVARSE37176/2019JÄMTHUND89,5
TRAJÅSENS MAKAROV SE24798/2015NEG89,5
SLOKHATTENS ASTRIDSE12749/2017JÄMTHUND 86,5
BÖSSLINGES EBBE SE14859/2019JÄMTHUND86
FREJASE43749/2018JÄMTHUND86
ALLANGROPENS DENNISSE21625/2017JÄMTHUND85
ÄLGOXENS CHILI SE52366/2015JÄMTHUND84,5
DAMMOSSENS ELDA SE36617/2018JÄMTHUND84,5
HÄSTUDDENS LILL-AXEL IV SE13164/2019JÄMTHUND84
RÄLLDALENS ELSA SE39065/2015JÄMTHUND83,5

Reserver

JÄMTMYRENS PETROV SE39101/2019JÄMTHUND83,5
JÄMTMYRENS ORYX SE53094/2018JÄMTHUND83
ROTENDALENS MOASE25962/2019JÄMTHUND83

Dalarnas Älghundklubb håller årsstämma 2021-02-24 kl 19.00.

Årets stämma kommer att hållas digitalt i enlighet med att SÄK begärt det som överordnad klubb. Verksamhetsberättelse kommer finnas tillgänglig från digitalt på nätet från 14/2 2021.

Vi kommer att återkomma med instruktioner om hur du som medlem kan deltaga. Vi kommer även att testa tekniken några gånger innan årsmötet så att du känner dig trygg med att deltaga. För att deltaga så kommer det att behövas att ni har registrerat er e-postadress på medlemsportalen. Gå därför in på Medlemsportalen, http://provdata.se/medlem, för att registrera din e-postadress. Medlemsnummer och kod fick du i årets avi för medlemsinbetalning. Det kommer även gå att anmäla sig med sin e-postadress hos Lena Bergström senast den 18/2. lena.bergstrom63@gmail.com

Percap kommer används som röstningsapp. Där frågor dyker upp i appen. Som man sen svarar typ ja eller nej på. Man loggar in med eget personnummer och BankID.
https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/lathund-for-digitalt-arsmote-via-videokonferens

Väl mött,
Styrelsen DÄK

Avel under pandemin. 

På grund av inställda utställningar beviljades dispens för start på jaktprov utan utställningsmerit provsäsongen 20/21. Av den anledningen finns det unga jaktprovsmeriterade hundar som skulle kunna gå i avel men som saknar utställningsmerit.

SÄK har beslutat att EJ rekommendera hundar som EJ är utställda att gå i avel. Detta på grund av rädsla för att allvarliga fel ska föras in i raserna. De har heller EJ möjlighet att annonsera hos sin rasklubb eller lokalklubb.

DÄK kan eventuellt ordna så att dessa hundar får en exteriörbedömning av domare. Därför vill vi ha in intresseanmälan för att se om en eventuell exteriörbedömning ska kunna bli av med de rådande restriktionerna. 

Vid en eventuell exteriörbedömning finns inte möjlighet att samla flera hundar samtidigt utan antalet kommer begränsas per tillfälle. Vilket medför att vid stort intresse måste vi prioritera hundarna utifrån att de uppfyller den jaktliga delen för championat och en ung ålder. 

Önskar du att para din hund som är jaktprovsmeriterad men ej utställd – anmäl ditt intresse för en eventuell exteriörbedömning.

Ange ägarens namn, telefonnummer och mail.

Hundens namn, registreringsnummer samt erhållna jaktprovsmeriter.

Maila intresseanmälan till: annikatrogens@hotmail.com

För övriga frågor kontakta:
Lena Bergström 070-829 51 34
Annika Hellsing 073-032 75 37