Ungdomsmästerskap 2023

DÄK har härmed nöjet att bjuda in till ungdomsmästerskap!

Tävlingsdag: Lördag den 30/9 2023

Avgifter: DÄK står för anmälningsavgiften och domararvode.

Plats: Älvdalen

Sista ansökningsdag: 15/9 2023

Anmälan skickas på mail med namn, telefonnummer, namn på förare och hund till;

Klotskalletskennel@outlook.com

Märk med ”Ungdomsmästerskap 2023” i ämnesraden.

Antagningsregler för Ungdomsmästerskap:

• Anmäld hund skall vara utställd med lägst Good som resultat på officiell hundutställning.

• Hunden skall ha fyllt 1 år.

• Hunden skall vara HD röntgad med A eller B som resultat (och AD för de raser som har det                  i sin rasstandard). Resultatet skall vara officiellt vid sista anmälningsdag.

• Inga tidigare jaktprovsmeriter krävs för start!

• Hundägaren skall vara medlem i DÄK.

• Högsta ålder för hundförare i ungdomsmästerskapet är 25 år vid tävlingsdagen.

• Hunden skall ägas inom familjen (som familj räknas föräldrar/syskon/mor-farföräldrar).

Hundarna döms med PBP.

Uttagning: Fem hundar kommer tas ut genom lottning. Totalt 5 tävlanden.
Reservhundar: 2 reservhundar lottas, d.v.s. 1: a respektive 2: a reserv.

Anmälan: Hund och tävlande som önskar delta i tävlingen skall ha inkommit med en anmälan till DÄK senast 15/9 2023

Hundägare äger rätt att anmäla max en hund och en förare till tävlingen, dvs ett tävlingsekipage.

Anmäld hund skall vara HD-undersökt (och AD) och friröntgad (A eller B) samt utställd med ”Good” som lägsta resultat på officiell hundutställning senast vid anmälningstillfället och detta skall vara ifyllt i ansökan.

Priser till samtliga.

Lottning sker 17/9 2023

Deltagande ekipage publiceras på Facebook och hemsida. Deltagarna får då ett pm med mer information.

Styrelsen för Dalarnas Älghundklubb!

SM-Kval hundar 2023 29 augusti

NamnRegnummerRasPoäng
1. ROTENDALENS MANOLITO SE25957/2019Jämthund94
2. RYRSKOGENS RAJSE54498/2020Norsk Elghund Grå93
3. JÄMTMYRENS PETROVSE39101/2019Jämthund91
4. JÄMTMYRENS ORYXSE53094/2018Jämthund90
5. KÄLLGRENS ALMASE21701/2020Jämthund89
6. ELGKLÖFEN’S PEKKASE47907/2018Norsk Elghund Grå87,5
7. HÄRKILAS JOJJA IIISE36627/2018Jämthund87
8. BLOMSKOGENS KAVATSE56106/2019Norsk Elghund Grå87
9. BÖSSLINGES GW SE25910/2021Jämthund84,5
10. FORSVIKENS DUNDERKLUMPENSE25672/2019Norsk Elghund Grå84,5
Reserver
1. TJENNSLIAS L-C HERA SE65911/2020Jämthund 83
2. KLOTROLLES ÄLSA SE22868/2017Jämthund 82
3. ACKIE SE10131/2021Jämthund 81,5
4. VINNFARS LUNA SE62611/2020Jämthund 81,5