Löshundsprov

Startande  hundar mellan 21 augusti – 10 oktober
erhåller en lott med chans att vinna en trackerpejl.

Hundägaren ska vara medlem i DÄK och mantalsskriven i Dalarnas län, gäller ej SM uttagningen.

Stopp för anmälningar på östra provområde för tillfället på grund av för hård belastning av prov för våra domare. Eventuellt möjlighet till anmälningar senare under provsäsongen om provtrycket lättas upp.

Anmälan: www.provdata.se/dak

Provtid: 21/8 – 31/1 
JCH hundar ska ha startat senast 15/12

Anmälningsavgift: 300:-
Domararvodet är 500 kr plus 18,50 kr/mil i körersättning.

Ledhundsprov

Stopp för anmälningar på östra provområde för tillfället på grund av för hård belastning av prov för våra domare. Eventuellt möjlighet till anmälningar senare under provsäsongen om provtrycket lättas upp.

Anmälan: www.provdata.se/dak

Provtid: 1/8 – 31/1 
Hunden får starta på snödjup av högst 10 cm.

Anmälningsavgift: 300:-
Domararvodet är 500 kr plus 18,50 kr/mil i körersättning.

Rätt att deltaga:

Rätt att deltaga har hund som vid utställning, godkänd av SKK, erhållit pris i lägst juniorklass och är vaccinerad. Undantag för särskilt älgspårprov, där hunden kan starta utan krav på utställning. För att få starta på särskilt älgspårprov skall hunden vara minst 9 (nio) månader och för att få starta på Löshund- och Ledhundsprov skall hunden vara minst 12 (tolv) månader gammal.

Hunden skall vara ID märkt. Deltagare är skyldig att själv tillhandahålla avläsare om hunden enbart är chipmärkt. En chipläsare finns i varje provområde för utlåning, kontakta respektive provledare som vet var den är placerad.