Ovan kan ni se vilket provområde ni tillhör för anmälan till jaktprov.

Löshundsprov

Anmälan: www.provdata.se/dak

Provtid: 21/8 – 31/1 
JCH hundar ska ha startat senast 15/12

Anmälningsavgift: 400:-
Domararvodet är 500 kr plus 18,50 kr/mil i körersättning.

Ledhundsprov

Anmälan: www.provdata.se/dak

Provtid: 1/8 – 31/1 
Hunden får starta på snödjup av högst 10 cm.

Anmälningsavgift: 400:-
Domararvodet är 500 kr plus 18,50 kr/mil i körersättning.

Rätt att deltaga:

Rätt att deltaga har hund som vid utställning, godkänd av SKK, erhållit pris i lägst juniorklass och är vaccinerad. Undantag för särskilt älgspårprov, där hunden kan starta utan krav på utställning. För att få starta på särskilt älgspårprov skall hunden vara minst 9 (nio) månader och för att få starta på Löshund- och Ledhundsprov skall hunden vara minst 12 (tolv) månader gammal.

Hunden skall vara ID märkt. Deltagare är skyldig att själv tillhandahålla avläsare om hunden enbart är chipmärkt. En chipläsare finns i varje provområde för utlåning, kontakta respektive provledare som vet var den är placerad.