Särskilt Älgspårprov

Anmälan: www.provdata.se/dak

Provtid:1/8 – 31/1 
Hunden får starta på snödjup av högst 10 cm. 

Anmälningsavgift: 200 kr.
Domararvode: 300 kr plus 25 kr/mil i körersättning.