OBS! Anmälan löshundsprov

När du anmäler ditt prov, anmäl i det område där du har din jaktmark/provmark.
Domaren har ingen skyldighet att tillhandahålla provmark, det är du som hundägare som ska ha jakträtt/lov av jakträttsinnehavare.