Verksamhet

Dalarnas Älghundklubb är ansluten till Svenska Älghundklubben och ett av totalt tio distriktsklubbar. Medlemsantalet ligger på ca 840 medlemmar.

Huvudsyftet med Dalarnas Älghundklubb är att genom utställningar, jaktprov samt systematisk och målinriktad information skapa förutsättningar för en exteriört och jaktligt god älghundsstam.
För att nå detta satsas mycket på att anordna utställningar av god kvalité samt bedriva jaktprovs-, viltspårprovs- och utbildningsverksamhet.

Medlemmar gör er stämma hörd
Dalarnas Älghundklubbs styrelse är vald av Er medlemmar under årsmötet. Det är viktigt att det är just Era idéer och förslag som kommer fram.
Tveka inte utan ta kontakt med någon i styrelsen. Vi saknar många gånger inkommet material under punkten ”Från medlemmarna inkomna ärenden”, vilken alltid finns som en stående punkt på dagordningen.

Adresser och telefonnummer finns under rubriken funktionärer.

Medlemskap
Medlemsavgiften är 300:- för huvudmedlem och 50:- för familjemedlem.
Medlemsskapet löper per kalenderår (jan-dec).

Avgiften sätts in på Svenska Älghundklubbens Bg 218-6179
Glöm ej skriva namn och fullständig adress samt att medlemskapet
gäller Dalarna, klubb nr 60.

Medlemskort kommer på posten, så fort pengarna är registrerade hos SÄK