Bli medlem

Medlemskap
Medlemsavgiften är 300:- för huvudmedlem och 50:- för familjemedlem.
Medlemsskapet löper per kalenderår (jan-dec).

Avgiften sätts in på Svenska Älghundklubbens Bg 218-6179
Glöm ej skriva namn och fullständig adress samt att medlemskapet
gäller Dalarna, klubb nr 60.

Medlemskort kommer på posten, så fort pengarna är registrerade hos SÄK