Dalarnas Älghundklubb anordnar viltspårprov, särskilt älgspårprov, ledhundsprov och löshundprov inom sitt verksamhetsområde.

Löshundsprov
Ledhundsprov
Särskilt Älgspårprov
Jaktprov på vildsvin
Viltspårprov
Kombiprov
Domararvode
Medlemskap


Rätt att deltaga:

Rätt att deltaga har hund som vid utställning, godkänd av SKK, erhållit pris i lägst juniorklass och är vaccinerad. Undantag för särskilt älgspårprov, där hunden kan starta utan krav på utställning. För att få starta på särskilt älgspårprov skall hunden vara minst 9 (nio) månader och för att få starta på Löshund- och Ledhundsprov skall hunden vara minst 12 (tolv) månader gammal. Viltspårprov, hund som är minst 9 (nio) månader och registrerad hos SKK kan starta på ett viltspårprov.

Hunden skall vara ID märkt. Deltagare är skyldig att själv tillhandahålla avläsare om hunden enbart är chipmärkt. En chipläsare finns i varje provområde för utlåning, kontakta respektive provledare som vet var den är placerad.

Ingen återbetalning av prov som ej genomförts innan 31/1
dessa prov stryks så anmäl i tid om du vill vara säker på start.


Domararvode

Led- och löshundsprov: 500:-
Älgspårprov: 300:-
Viltspårprov: 300:-
Milersättning: enligt skatteverkets schablon (25:-/mil)
Betalas direkt till domaren i samband med provet.


Medlemskap

För deltagare gäller att hundägaren skall vara medlem i Dalarnas Älghundklubb eller annan lokal älghundklubb.
Medlemsavgift är 300:- familjemedlem 50:- Bg 218-6179


Provområden

Södra:
Provledare: Mats-Åke Renström, Svärdsjö, 070-3559005

Västra:
Provledare: Sebastian Tång, Transtrand 070-405 23 97

Östra:
Provledare: Lena Bergström, Dalstuga, 073-8295134

Norra:
Provledare: Pär-Ove Andersson , Älvdalen 070-566 02 45


En Norsk, dansk eller finskägd hund som startar skall vid anmälan på jaktprov och utställning skicka med en kopia på stamtavlan, samt vid anmälan i jaktklass på utställning. en kopia på WCC intyg.
Dessa faxas eller skickas till 08-795 30 99, Svenska Kennelklubben, 16385 Spånga.