Regler för SM kval & Klubbkampsuttagning i Dalarnas Älghundklubb

Prov som ska gälla för kval till SM samt klubbkamp skall arrangeras av DÄK och dömas av domare från DÄK, provet kan förläggas utanför DÄK´s verksamhetsområde, hundägaren skall vara medlem i DÄK (gäller alla vid flera ägare).
Till uttagningen går de 10 hundar som tagit högst poäng tom 15:e december. Vinnaren går till SM, hund 2-6 är reserv till SM.
Hund 2-3 representerar DÄK i klubbkamp.
Vid lika poäng gäller följande rangordning:

  1. Prisvalör högsta pris
  2. Egenskapspoäng
  3. Högsta poäng vid moment 3
  4. Yngsta hund

För samtliga hundar som ska vara med och tävla i SM-kval och klubbkamp gäller att de ska vara friröntgade från HD, grad A eller B och AD, friröntgade hundar får delta. Gråhundar som inte är AD röntgade äger rätt att delta. Gäller oavsett ålder eller index. För att delta krävs minst Very Good i juniorklass eller Good alt 2:a pris i unghund/öppenklass på officiell utställning senast den 20:e juni det året.