Avel under pandemin. 

På grund av inställda utställningar beviljades dispens för start på jaktprov utan utställningsmerit provsäsongen 20/21. Av den anledningen finns det unga jaktprovsmeriterade hundar som skulle kunna gå i avel men som saknar utställningsmerit.

SÄK har beslutat att EJ rekommendera hundar som EJ är utställda att gå i avel. Detta på grund av rädsla för att allvarliga fel ska föras in i raserna. De har heller EJ möjlighet att annonsera hos sin rasklubb eller lokalklubb.

DÄK kan eventuellt ordna så att dessa hundar får en exteriörbedömning av domare. Därför vill vi ha in intresseanmälan för att se om en eventuell exteriörbedömning ska kunna bli av med de rådande restriktionerna. 

Vid en eventuell exteriörbedömning finns inte möjlighet att samla flera hundar samtidigt utan antalet kommer begränsas per tillfälle. Vilket medför att vid stort intresse måste vi prioritera hundarna utifrån att de uppfyller den jaktliga delen för championat och en ung ålder. 

Önskar du att para din hund som är jaktprovsmeriterad men ej utställd – anmäl ditt intresse för en eventuell exteriörbedömning.

Ange ägarens namn, telefonnummer och mail.

Hundens namn, registreringsnummer samt erhållna jaktprovsmeriter.

Maila intresseanmälan till: annikatrogens@hotmail.com

För övriga frågor kontakta:
Lena Bergström 070-829 51 34
Annika Hellsing 073-032 75 37