Dalarnas Älghundklubb håller årsstämma 2021-02-24 kl 19.00.

Årets stämma kommer att hållas digitalt i enlighet med att SÄK begärt det som överordnad klubb. Verksamhetsberättelse kommer finnas tillgänglig från digitalt på nätet från 14/2 2021.

Vi kommer att återkomma med instruktioner om hur du som medlem kan deltaga. Vi kommer även att testa tekniken några gånger innan årsmötet så att du känner dig trygg med att deltaga. För att deltaga så kommer det att behövas att ni har registrerat er e-postadress på medlemsportalen. Gå därför in på Medlemsportalen, http://provdata.se/medlem, för att registrera din e-postadress. Medlemsnummer och kod fick du i årets avi för medlemsinbetalning. Det kommer även gå att anmäla sig med sin e-postadress hos Lena Bergström senast den 18/2. lena.bergstrom63@gmail.com

Percap kommer används som röstningsapp. Där frågor dyker upp i appen. Som man sen svarar typ ja eller nej på. Man loggar in med eget personnummer och BankID.
https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/lathund-for-digitalt-arsmote-via-videokonferens

Väl mött,
Styrelsen DÄK