Påminnelse om utställning i Orsa

En påminnelse om att anmäla till utställning i Orsa, 8 januari 2022.
Sista anmälningsdagen 20 december.
Anmälan sker via länken: www.provdata.se/dak/utstallning
Vaccinationspass kommer kontrolleras på plats. Vi har utökat utställningsområdet för att alla ska kunna hålla avstånd till varandra. 

Frågor om anmälan: Carin Simonsson, telefonnummer: 070-330 90 39Mail: anmalan.dalarna@alghundklubben.com
Varmt välkomna önskar Dalarnas älghundklubb!