Ringträning inför Rättviksutställningen

Den 4/8 kl.18.00 med Lena Bergström Plats: Snickerivägen 7, vid Stora Ensos kontor i Rättvik. 
Ingen anmälan behövs. 
För info kontakta Erik Larsson 070-346 33 00