Utställning Orsa 9 januari inställd

På grund av rådande pandemi ser vi ingen möjlighet att kunna genomföra utställningen i Orsa 2021. 

Mvh. Styrelsen