Deltagarna till Ungdomsmästerskapet 2022

SKALLJÄGARNS EROS, SE37966/2019 
Hundförare & Ägare: Jon Busk, Älvdalen
Uppfödare: SKALLJÄGARNS, FORSLUND HANS, GÄVLE

TÅRÅFJELL’S F-RAYA, SE45865/2021
Hundförare: Evelina Nylund-Hampus, Ägare: Daniel Hampus, Idre
Uppfödare: HAAVE KJELL EDWARD, NORGE

NÄSFJÄLLETS HEYLI, SE39969/2019
Hundförare: Gustav Sillanpää, Ägare: Ari Sillanpää
Uppfödare: NÄSFJÄLLETS, ERIKSSON STEFAN, NUSNÄS

SPETS-LAPPENS GEORG, SE23239/2021
Hundförare: Stefan Larsson, Ägare: Tomas Hansson, Orsa
Uppfödare: SPETS-LAPPENS, LINDSKÖLD RENÉE HOLMLUND JONNY, SKELLEFTEÅ

RYVIKENS MADICKEN, SE25589/2017
Hundförare: Matilda Thorud, Ägare: Jan-Anders Thorud, Malung
Uppfödare: RYVIKENS, THORUD JAN-ANDERS, MALUNG

Reserv

NÄSJÄMTENS DORIS, SE31789/2018
Hundförare & Ägare: Jesper Thång, Lima
Uppfödare: NÄSJÄMTENS, NORBERG MATS STEEN ANJA, BREDBYN

NÄSJÄMTENS FIGHT, SE30905/2019
Hundförare: Alexander Åhs, Ägare: Torbjörn & Robin Åhs, Mora
Uppfödare: NÄSJÄMTENS, NORBERG MATS STEEN ANJA, BREDBYN