Diplom förstapris och spårprov

Vi i Dalarnas Älghundklubb vill påminna er som vill ha era förstapris diplom och spårprovs diplom att anmäla det så vi har dom med på årsmötet. Anmälan om diplomen skickas till

info.dalarna@alghundklubben.com

Skriv ett mail med hundens namn, regnummer och vilket diplom det gäller för säsongen 2023-2024.

Om ni inte kommer på årsmötet kontakta gärna någon i styrelsen eller be någon bekant ta med diplomen så vi slipper en massa diplom som bara blir liggande.

Mvh Styrelsen

Årsmöte 2024

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till DÄK´s årsmöte lördagen den 24/2 på Moskogen i Leksand.

Mötet börjar kl 11:00.

Vi bjuder på lunch kl 12:00.

Prisutdelning kl 13:00.

Det kommer att lottas ut priser till domarna. 1 dömt prov är 1 lott. För att få sitt pris ska man vara närvarande.

Hoppas vi ses där!

Bästa hälsningar

Dalarnas Älghundklubbs styrelse

Östra provområdet

Vi öppnar östra provområdet igen till de hundägare som själva kan ordna med mark så inte trycket ska ligga på domarna. Tänk på snödjupet, regeln säger att snön inte får vara högre än upp till  hundens buk. Vid frågor kontakta provledaren. 
//Lena Bergström provledare östra 073-8295134

Ungdomsmästerskap 2023

DÄK har härmed nöjet att bjuda in till ungdomsmästerskap!

Tävlingsdag: Lördag den 30/9 2023

Avgifter: DÄK står för anmälningsavgiften och domararvode.

Plats: Älvdalen

Sista ansökningsdag: 15/9 2023

Anmälan skickas på mail med namn, telefonnummer, namn på förare och hund till;

Klotskalletskennel@outlook.com

Märk med ”Ungdomsmästerskap 2023” i ämnesraden.

Antagningsregler för Ungdomsmästerskap:

• Anmäld hund skall vara utställd med lägst Good som resultat på officiell hundutställning.

• Hunden skall ha fyllt 1 år.

• Hunden skall vara HD röntgad med A eller B som resultat (och AD för de raser som har det                  i sin rasstandard). Resultatet skall vara officiellt vid sista anmälningsdag.

• Inga tidigare jaktprovsmeriter krävs för start!

• Hundägaren skall vara medlem i DÄK.

• Högsta ålder för hundförare i ungdomsmästerskapet är 25 år vid tävlingsdagen.

• Hunden skall ägas inom familjen (som familj räknas föräldrar/syskon/mor-farföräldrar).

Hundarna döms med PBP.

Uttagning: Fem hundar kommer tas ut genom lottning. Totalt 5 tävlanden.
Reservhundar: 2 reservhundar lottas, d.v.s. 1: a respektive 2: a reserv.

Anmälan: Hund och tävlande som önskar delta i tävlingen skall ha inkommit med en anmälan till DÄK senast 15/9 2023

Hundägare äger rätt att anmäla max en hund och en förare till tävlingen, dvs ett tävlingsekipage.

Anmäld hund skall vara HD-undersökt (och AD) och friröntgad (A eller B) samt utställd med ”Good” som lägsta resultat på officiell hundutställning senast vid anmälningstillfället och detta skall vara ifyllt i ansökan.

Priser till samtliga.

Lottning sker 17/9 2023

Deltagande ekipage publiceras på Facebook och hemsida. Deltagarna får då ett pm med mer information.

Styrelsen för Dalarnas Älghundklubb!