Jpr-regler projektgruppens slutförslag.

Här finner ni det slutliga förslaget till nya jpr-regler som vi skall ta ställning till på kommande årsmöte:

I några moment finns olika alternativ som vi skall rösta om på årsmötet.
Läs på nogsamt så att ni är väl förberedda när mötesdagen kommer.
Årsmötet kommer i år att hållas digitalt mer info om detta inom kort.