Ungdomsmästerskap 2022

DÄK har härmed nöjet att bjuda in till ungdomsmästerskap!
Tävlingsdag: 30/9 2022

Avgifter: DÄK står för anmälningsavgiften och domararvode.
Plats: Älvdalen
Sista ansökningsdag: 10/9 2022

Anmälan skickas på mail med namn, telefonnummer, namn på förare och hund till;
Klotskalletskennel@outlook.com
Märk med ”Ungdomsmästerskap 2022” i ämnesraden.

Antagningsregler för Ungdomsmästerskap:
• Anmäld hund skall vara utställd med lägst Good som resultat på officiell hundutställning.
• Hunden skall ha fyllt 1 år.
• Hunden skall vara HD röntgad med A eller B som resultat (och AD för de raser som har det i sin rasstandard). Resultatet skall vara officiellt vid sista anmälningsdag.
• Inga tidigare jaktprovsmeriter krävs för start!
• Hundägaren skall vara medlem i DÄK.
• Högsta ålder för hundförare i ungdomsmästerskapet är 25 år vid tävlingsdagen.
• Hunden skall ägas inom familjen (som familj räknas föräldrar/syskon/mor-farföräldrar).
Hundarna döms med PBP.

Uttagning: Fem hundar kommer tas ut genom lottning. Totalt 5 tävlanden. Reservhundar: 2 reservhundar lottas, d.v.s. 1: a respektive 2: a reserv.

Anmälan: Hund och tävlande som önskar delta i tävlingen skall ha inkommit med en anmälan till DÄK senast 10/9 2022

Hundägare äger rätt att anmäla max en hund och en förare till tävlingen, dvs ett tävlingsekipage.

Anmäld hund skall vara HD-undersökt (och AD) och friröntgad (A eller B) samt utställd med ”Good” som lägsta resultat på officiell hundutställning senast vid anmälningstillfället och detta skall vara ifyllt i ansökan.
Priser till samtliga.

Lottning sker 13/9 2022
Deltagande ekipage publiceras på Facebook och hemsida. Deltagarna får då ett pm med mer information.

Styrelsen för Dalarnas Älghundklubb!