Värva nya medlemmar

Vi är just nu 988 medlemmar i DÄK. Men vi kan alltid bli fler. Alla medlemmar skall prova värva en ny medlem innan nyår. Vill även upplysa möjligheten för befintliga medlemmar om möjligheten till familjemedlemsskap, det kostar tex 50:- för din fru eller man om du är fullvärdig medlem.

Styrelsen för Dalarnas Älghundklubb