VIKTIG INFORMATION!! SKK Vision 2030

4 oktober klockan 19:00 är de zoom möte med SKK. Det finns några platser kvar att fylla så kontakta Marcus Ollas om ni vill vara med marcus.ollas@orsabesparingsskog.se

SKK Vision 2030.

SKK Vision 2030 , ett för oss i SÄK och alla andra jakthundsklubbar särskilt viktigt arbete där vår syn på en långsiktig inriktning måste få genomslag. För oss viktiga frågar som är helt avgörande är till exempel fjälljakten, rovdjursfrågan, älgförvaltning mm mm och det måste framföras.

Dessa så för oss avgörande frågor är helt överordnad allt annat vi sysslar med. Vi måste ha ett SKK som inbegriper ALLA utifrån ALLAS verksamhetsområden.

DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT VI SYNS OCH HÖRS NU DEN 4.OKTOBER. Vi har begärt och fått ett ”eget” möte med SKK ang detta.

Anmäl namn från resp klubb till SÄKs kansli och det finns plats för 15 personer från resp ras –och lokalklubb. Om vi inte är där och fyller de platser som finns är det ett budskap det också. Så, vg och organisera deltagandet i resp klubb

SÄK – SKK 2030 4 oktober 2022, 19:00 – 20:00